Privacy & Cookies

Privacy

We houden je privégegevens privé

VCTparts vindt jouw privacy erg belangrijk en wij doen er alles aan om jouw gegevens privé te houden. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst moeten wij sommige gegevens van jou delen met anderen. We vinden een zorgvuldige omgang met jouw gegevens van groot belang. Jouw gegevens worden door ons dan ook met uitermate zorg beveiligd en verwerkt.

Cookies Accepteren of weigeren


Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden met welke doeleinden We persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te downloaden, te corrigeren of te verwijderen.

We zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen We uit welke persoonsgegevens We verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens:

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en VCTparts, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellingen
 • Bezorging
 • Retour, ruilen & reparatie
 • Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale en persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van onze winkels en website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging & camera’s

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden wij uiteraard bij en je hebt ook de mogelijkheid om je in elke e-mail af te melden.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens:

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw gegevens, hierbij onze gegevens:

VCTparts V.O.F.
Hessenweg 19A
7771 CH Hardenberg
Nederland
E. [email protected]

KvK Zwolle: 80533485
BTW nummer:NL861705087.B01

Wie heeft toegang tot jouw gegevens:

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartners hebben natuurlijk je gegevens nodig om jouw bestelling op het juiste adres af te leveren. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ons (VCTparts). Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiebeleid en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen:

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële contracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard:

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Hieronder vind je de bewaartermijnen

 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we na 28 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Camerabeelden van onze winkels bewaren we niet langer dan 28 dagen. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Bestelgegevens, waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,  bestelde producten, factuur- en betaalgegevens bewaren wij, zonder limiet, omdat wij deze gegevens gebruiken voor analyse en afhandeling van bijv. garantie. Uiteraard heb je altijd het recht de gegeven, te wijzigen of in te zien of deze door ons te laten verwijderen / anonimiseren. 
 • Als je jouw product door VCTparts laat repareren of vervangen, bewaren we jouw Garantieaanvraag en contactgegevens. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. In elke nieuwsbrief staat een uitschrijf link
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we onbeperkt.

Welke rechten heb je?:

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage hebben in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Je kunt dit zelf doen in je VCTparts-account. Of je laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link in de nieuwsbrief zelf. En wil je helemaal geen cookies meer? Ook dat kan je zelf regelen. Lees in ons cookie beleid hoe je dat doet.

Let op dat we extra gegeven van je op kunnen vragen bij een verzoek, omdat we wel zeker willen weten dat jij degene bent die een verzoek bij ons indiend.

Een vraag of een klacht?:

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de privacy afdeling van VCTparts

Mailen: [email protected]
Schriftelijk: 7771 CH, Hessenweg 19A, Hardenberg (Overijssel), Nederland o.v.v. AVG

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van je. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam adres woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Werkadres
 • Afhaaladres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren we de door jouw opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze pagina gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we  contact met je op kunnen nemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van goederen of diensten.

We zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede orderverwerking kunnen we jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

We kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per post, per e-mail of via sociale media als je daarvoor toestemming gegeven heeft.

Nieuwsbrief & Chat

We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een chat, waarbij  gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen we locatiegegevens (GPS) van je gebruiken en vastleggen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben hier geen invloed op. We raden je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden. We kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben we Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten we de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren We gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om Wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en Wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt zelf via de webwinkel of ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 


 

Cookiebeleid VCTparts


VCTparts gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de functionaliteit en prestaties van de website en de services te verbeteren, om inzicht te krijgen in hoe je de services gebruikt, en om je te kunnen voorzien van op jouw afgestemde advertenties en andere aanbevelingen. Omdat wij je privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, willen wij dat je weet waarom wij cookies gebruiken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?:
VCTparts (V.O.F.)
Hessenweg 19A
7771 CH Hardenberg
Nederland

De onderstaande domeinnamen behoren tot VCTparts V.O.F.

 • vctparts.nl
 • vctparts.be
 • vctparts.com
 • vct-parts.nl
 • visualcartuning.nl
 • vmtparts.nl
 • vmtparts.be

Wat zijn cookies eigenlijk?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, deze worden op je apparaat opgeslagen. Hiermee worden functies van de webwinkel mogelijk gemaakt.

Wat zijn de overige technieken?
JavaScript en (web)beacons,  dit zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen. (Bijna) alle webwinkels maken gebruik van deze technieken.

Waar is dat allemaal voor nodig?
Wellicht vraag je je af, waar dat allemaal goed voor is. Het gebruik van cookies en overige technieken zorgt bijv. dat:

 • Het winkelen en surfen in onze webwinkel  leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals favorieten, producten vergelijken of je winkelwagen;
 • We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij onze webwinkel bezoekt
 • We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Cookies van derden
Via VCTparts worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van Google Analytics en Hotjar.

Social media cookies van derden
Socialmedia cookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmedia websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube filmpjes bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een 'like'-knop voor Facebook.

Advertentiecookies
Wij plaatsen advertentiecookies op onze webwinkel. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze webwinkel. Ook plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Aanbevelingen, voorkeuren- en interesse cookies
Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek-, en koopgedrag om jou in onze webwinkel relevante producten, aanbiedingen en aanbevelingen te tonen, afgestemd op jouw interesses of voorkeuren.

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies zorgen er voor dat de website functioneert zoals je mag verwachten.

 • Je laatst bekeken producten, favorieten of vergelijkingen, worden onthouden en opgeslagen;
 • Het onthouden van de producten die je in je winkelwagen hebt gelegd;
 • Het schrijven van reviews over producten die je bij ons gekocht;
 • De instellingen van je browser owrden opgeslagen, zodat de website sneller laadt en wordt afgestemd op het formaat van jouw beeldscherm;
 • De mogelijkheid om je inloggegevens op te slaan als je een account bij ons hebt en niet steeds opnieuw de gegevens hoeft in te voeren;
 • We kunnen mogelijk misbruik- en/of problemen opsporen in onze webwinkel

Analytische cookies
Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • Hoe je op de website bent terecht gekomen;
 • Vanaf welke pagina je de website verlaat;
 • Hoe veel pagina's je hebt bekeken;
 • Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt;
 • Hoe je de website gebruikt, hoe veel pagina's je bezoekt, of je gebruik maakt van favorieten, vergelijken of je product(en) besteld en of je aanbevolen producten bekijkt;
 • Welke pagina's je bekijkt van onze webwinkel.

Waar gebruiken wij analytische cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
 • Het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoeken;
 • Het sorteren van de producten op de website;
 • Het verbeteren van de website.

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Advertentiecookies
Dankzij cookies en andere advertentietechnologieën, zoals (web)beacons, pixels en tags, kunnen we jou doeltreffende- en relevante advertenties tonen. Ook helpen ze ons om samengevoegde audit-, onderzoeks- en rapportagegegevens te verzamelen voor adverteerders. Daarnaast helpen ze ons de service te begrijpen en te verbeteren, en stellen ze ons in staat om bij te houden wanneer content / advertenties aan je getoond zijn. Opmerking: omdat je webbrowser advertenties en (web)beacons mogelijk direct aanvraagt van reclame-netwerkservers van derden, kunnen deze netwerken hun eigen cookies weergeven, bewerken of instellen, net alsof je een webpagina van hun site hebt opgevraagd. Advertenties die door de webwinkel worden weergegeven, stellen mogelijk ook cookies van derden in. 

We verstrekken aan adverteerders geen persoonlijke informatie die we hebben verzameld, tenzij je ons hier toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je ook afmelden voor op interesse gebaseerde reclame en voor advertenties op basis van gegevens die werden verzameld. Als je dat doet, worden advertenties niet verwijderd van de pagina’s die je bezoekt. Het betekent alleen dat de advertenties die je ziet, mogelijk niet aansluiten bij uw interesses.

Wat kunnen wij met advertentiecookies

 • We kunnen bijhouden welke advertenties je hebt gezien en hoe vaak je deze hebt gezien
 • We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;
 • We kunnen bijhouden of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt;
 • We jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat je gebruik maakt;
 • We door het combineren van deze kenmerken jouw advertentie-interesse vaststellen en de advertenties die we aan je tonen in onze webwinkel en op websites van derden hierop kunnen afstemmen;

Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. De advertentiecookies van deze partijen maken het mogelijk dat:

 • We advertenties van derden aan je kunnen tonen;
 • Onze advertentiepartners jouw voorkeuren bij VCTparts kunnen combineren met informatie die zij verzamelen bij jouw bezoek aan andere websites.

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze webwinkel cookies:

 

Browserinstellingen

In de meeste browsers kun je cookies beheren via de instellingsvoorkeuren. Als je echter beperkt welke cookies door websites kunnen worden ingesteld, kan de algehele gebruikservaring verslechteren omdat ze niet langer op je worden afgestemd. Ook kun je mogelijk geen aangepaste instellingen opslaan, zoals aanmeldgegevens.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je dit wijzigen via de browserinstellingen. Als je de webwinkel gebruikt zonder je browserinstellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat je er geen probleem mee hebt om onze cookies te ontvangen.

Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Andere nuttige hulpbronnen

Ga naar wikipedia.orgwww.allaboutcookies.org of 
www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe je kunt controleren welke cookies zijn geïnstalleerd en hoe je
cookies kunt beheren en verwijderen.

Gebruik de volgende links als je meer wilt weten over het gebruik van cookies door adverteerders:

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen

Chrome:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'.

Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Het privacybeleid van VCTparts

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe VCTparts met jouw gegevens omgaat.

Tot slot

Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar cookies.